новини

середа, 26 вересня 2012 р.

DZIEŃ SKUPIENIA


DZIEŃ SKUPIENIA

10 października 2012 A. D.

prowadzi Ks. Waldemar Meyka OMI

VENI CREATOR

1. O Stworzycielu Duchu przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercem, co dziełem są Twych rąk.

2. Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar,
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość ognia żar.

3. Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz,
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

4. Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.

5. Nieprzyjaciela odpędź w dal,
I Twym pokojem obdarz wraz,
Niech w drodze za przewodem Twym,
Miniemy zło, co kusi nas.

6. Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
I Ciebie jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

7. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, Który zmartwychwstał
I Temu, co pociesza nas –
Niech hołd wieczysty płynie chwał. Amen.


Plan Dnia Skupienia

8:00 – VENI CREATOR na rozpoczęcie Dnia Skupienia
Msza Święta z Jutrznią i homilia
9:15 – śniadanie
10:00 – I Konferencja
Adoracja Najświętszego Sakramentu (możliwość Spowiedzi Świętej)
Godzina Czytań i Godzina w ciągu dnia
12:00 – Anioł Pański i zakończenie Adoracji
13:00 – obiad
14:30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
II Konferencja
Nieszpory
TE DEUM na zakończenie Dnia Skupienia
(może być dodane: Godzinki do Najświętszej Maryi Panny o Niepokalanym Poczęciu, Różaniec i Litania Loretańska do Matki Bożej)

Modlitwy dodatkowe do Różańca
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament.
Prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
O, Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
O, Maryjo, Matko i Królowo duchowieństwa!
Módl się za nami, uproś dla nas licznych i świętych kapłanów, oraz gorliwe osoby zakonne i misyjne.
O, mój Jezu Miłosierny, odpuść nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź do Nieba wszystkie dusze,
I dopomóż szcególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosiedrzia.
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie,
A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
Dobry Jezu, a nasz Panie,
Daj im wieczne spoczywanie.
Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Błogosławmy Panu.
Bogu chwała.
A dusze wiernych zmarłych
Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Modlitwy dodatkowe po Koronce do Bożego Miłosierdzia
Jezu, ufam Tobie.
Jezu, kocham Ciebie.
Jezu, zostań z nami.
Święta Siostro Faustyno,
Módl się za nami.

TE DEUM

Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie
Ślą wieczystej pieśni głosy:
Święty, Święty, nad Świętymi.
Bóg zastępów, Król łaskawy.
Pełne niebo z kręgiem ziemi
Majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza,
Chór Proroków, pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pospiesza
Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi,
Z głębi serca, ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi
Wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały:
Królem chwały Tyś, o, Chryste.
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.
By świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
Nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota,
Starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota
Otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
W chwale Ojca, Syn jedyny.
Lecz, gdy zabrzmi trąba sroga,
Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim, słudzy łask niegodni,
Wspomóż, obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.
Ze Świętymi, w blaskach mocy,
Wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zbaw, o, Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.
Rządź je, broń po wszystkie lata,
Prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie
Pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
Od wszelakiej ustrzec winy.
Zjaw swą litość w życiu całym
Tym, co żebrzą Twej opieki.
Tobie, Panie, zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.
Tobie, Panie, zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

четвер, 20 вересня 2012 р.

канікули з Богом


ОАЗА

26-30 ЖОВТНЯ 2012 Р. Б.

канікули з Богом
в Санктуарії Матері Божої в Летичеві

Просимо записувати дітей в
пані Оксани Пеньківської 096-8244511
та в пані Станіслави Одинської 098-9275473.
Табір очолює С. Валентина Петровська, уршулянка з Чернівців.
тел. 093-7888580, 097-6085411.

За вищевказаними номерами телефону можна отримати детальнішу інформацію

Вартість перебування на таборі 300 грн.
В цю вартість входить: ночівка – 150 грн. (5 днів по 30 грн.);
дорога – 100 грн. (на паливо).
Якщо хтось добирається своїм ходом, не оплачує за дорогу організаторам.
для організування різних заходів для дітей – 50 грн. (10 грн. на день)

Запис триває до 30 вересня включно
При реєстрації вносимо завдаток половини ціни, який не повертається, якщо дитина відмовляється від поїздки


Сердечно запрошуємо!